Chán…

fuck-off-i-hate-my-life

Chán mà chả biết than cùng ai!

Người có thể than, có thể tâm sự thì vô tâm…

Nói chung là chán! Chán! Chán và Chán!

Ước gì đếch phải là con 1. Có anh, có em. Góp chung 1 tiếng thở dài, 1 cái nắm tay, 1 câu động viên…Cũng còn tốt hơn!